Hedging transakcji opcji binarnych, co to jest

Instrument pochodny – Wikipedia, wolna encyklopedia

Hedging transakcji opcji binarnych, co to jest
HANDEL Z OPCJAMI BINARNYMI

Futures – Wikipedia, wolna encyklopedia

Znaczna większość kontraktów futures jest rozliczana gotówkowo – tylko kilka procent kontraktów jest rozliczane w drodze dostawy aktywów bazowych.

Dzięki temu obie strony transakcji nie binarnych martwić hedging o opcje kursów i związane z nimi ryzyko. Działają na hedging zasadzie, jak opcji forward, z tą różnicą, że dotyczą rozrachunek odbywa się poprzez różnicę kursowąa nie poprzez fizyczną dostawę walut.

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym świecie biznesu rolą menadżera finansowego (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

Otwarcie pozycji w instrumencie symetrycznym, czyli zakupienie instrumentu przez jedną stronę transakcji i jego sprzedaż przez drugą stronę, rodzi dla obu stron obowiązek zawarcia umówionej transakcji, której przedmiotem jest instrument bazowy, na warunkach i w terminie wynikających z parametrów instrumentu pochodnego. Na przykład w wyniku zawarcia umowy FX-forward na parze EUR / USD , jedna strona transakcji musi zakupić ustaloną liczbę dolarów za euro w ustalonym dniu po ustalonym kursie , a druga strona musi tę samą ilość dolarów w tymże dniu po tymże ustalonym kursie sprzedać. Występuje wtedy symetria zobowiązań obu stron.

ZACZNIJ ZWROTU TERAZ

Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ